DSpace Repository

Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу

Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Фірсакова, І. (2022)
  Мета даної роботи полягає у визначенні алгебраїчних властивостей правильних многогранників та встановленні зв‘язку між їх групами симетрій.
 • Рибченко, О. Г. (2022)
  Мета дослідження полягає у вивченні задачі Кеплера в просторах різної розмірності.
 • Поздняк, Н. В. (2022)
  Поряд з метричними просторами активно вивчаються спеціальні класи таких просторів та модифікації, які мають застосування в різноманітних галузях сучасної математики. Одним із таких класів є клас ультраметричних просторів, ...
 • Носаль, М. (2022)
  Мета роботи: вивчити застосування комплексних чисел в планіметрії, тригонометрії та фрактальній геометрії.
 • Мустратова, А. (2022)
  Мета дослідження – розкриття методичних особливостей вивчення поняття паралельності в шкільному курсі геометрії.
 • Кулик, В. (2022)
  Мета дослідження – визначення методичних аспектів формування у здобувачів 7-9 класів графічних знань та умінь на уроках математики.
 • Голофєєва, Д. (2022)
  Мета дослідження – дати опис структури множини представників гіперкомплексних чисел – тіла кватерніонів.
 • Бесага, А. (2022)
  Мета дослідження – розглянути психолого-педагогічні та методичні особливості формування та розвитку пізнавального інтересу здобувачів 7-9 класів у процесі навчання математики.
 • Маришева, К. М. (2021)
  Проблема вибору форм та прийомів організації розв’язування задач на уроках математики завжди була актуальною. Форми організації навчання (організаційні форми) - це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, ...
 • Вініченко, А. С. (2021)
  Однією з актуальних проблем математичної освіти є проблема інтеграції математичних знань. Інтеграція алгебраїчного та геометричного методів – це процес поєднання даних методів. В галузі розв’язування задач інтеграція цих ...
 • Цьот, А. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто особливості вивчення функцій у курсі алгебри 7-9 класів, наведено аналіз представлення теми у рекомендованих Міністерством освіти і науки підручниках, виконано аналіз вправ з ...
 • Тімченко, М. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто аксіому вибору та її застосування в математиці, вимірні та невимірні множини, квадратуру кола Тарського, а також теорему Банаха-Тарського. Наприкінці був встановлений зв'язок ...
 • Стрілецький, В. І. (2021)
  Предметом кваліфікаційного проєкту є дистанційний курс з вищої математики для нематематичних спеціальностей закладів вищої освіти (ЗВО). В роботі аналізується тематичний план типового університетського курсу з вищої ...
 • Сперчун, Х. І. (2021)
  Задачі одночасно є засобом засвоєння знань і контролю навчальних досягнень учнів з математики. Актуальною на сьогодні є проблема осучаснення змісту і системи вправ підручників математики у контексті реалізації провідних ...
 • Соловйова, А. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто теорему про чотири фарби, історичні відомості про появу теореми. Способи застосування теореми на площині та складних поверхнях таких, як тор та лист Мебіуса. Використання теореми ...
 • Овдійчук, М. С. (2021)
  Метод підрахунку параметрів (параметризація) широко використовується в фізиці, механіці, математиці та інших областях науки та техніки. В методичній літературі не має систематичного викладу даного методу, проте він має ...
 • Медведська, В. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі запропоновано методику вивчення елементів топології для учнів основної школи. Зокрема, розглянуто питання добутку компактних топологічних просторів, досліджена поведінка функції, що визначає ...
 • Ковальчук, О. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проекті) досліджено історію та сучасний стан питань пов’язаних з доведенням Великої теореми Ферма, та гіпотези Ейлера. Сформульовано гіпотезу про наявність для будь-якого , діамантового розв’язку ...
 • Карпенко, К. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто метрику Хаусдорфа, поведінку функторів на категорії компактів та неперервних відображень, приклади просторів, що виникають під дією функторів експоненціального типу, методику ...
 • Гошкович, С. В. (2021)
  Кваліфікаційна робота присвячена знайомству з поняттям досконалого числа, історією його відкриття та дослідженню властивостей цих чисел. Детально досліджуємо структуру парних досконалих чисел. The qualification work is ...

View more