DSpace Repository

ФІЛОСОФІЯ. Завдання для самостійної роботи і самоконтролю. Ч. ІІ

Show simple item record

dc.contributor.author Поліщук, І. Є.
dc.contributor.author Галіченко, М. В.
dc.date.accessioned 2014-09-22T10:40:05Z
dc.date.available 2014-09-22T10:40:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/106
dc.description Поліщук, І. Є. Філософія. Завдання для самостійної роботи і самоконтролю / І. Є. Поліщук, М. В. Галіченко. – Херсон, 2012. - Ч. 2. – 90 c. uk_UA
dc.description.abstract Вивчення дисципліни «Філософія» (філософія, логіка, етика, естетика та релігієзнавство) спрямоване на реалізацію сучасної концепції філософської освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення. У запропонований методичний посібник включені завдання 3 та 4 модулів самостійної роботи, що присвячені питанням основних розділів сучасної філософії, етики, естетики та релігієзнавства, вивчення яких не передбачено планом аудиторної роботи. Виконання завдань самостійної роботи повинно допомогти студентові засвоїти основний зміст запропонованих питань, оволодіти філософським способом мислення, основними філософськими принципами та першоджерелами. Опрацювання матеріалів має сприяти формуванню самостійного критичного мислення та застосуванню набутих знань при аналізі нагальних проблем сьогодення. У посібнику пропонується 3 різновиди завдань: 1) завдання з тем, які потребують теретичного опрацювання відповідних розділів підручників, посібників, філософських словників, матеріалів Internet-ресурсу; 2) робота з фрагментами першоджерел, яка має сприяти розвитку філософського мислення. Відповіді на контрольні питання за першоджерелами можуть бути усними або письмовими (на вибір викладача); 3) опрацювання тестових завдань, які за рівнем складності наближені до екзаменаційних модульних завдань. Для полегшення роботи з першоджерелами та тестами у посібник включений список рекомендованої літератури.
dc.subject гносеологія uk_UA
dc.subject естетика uk_UA
dc.subject етика uk_UA
dc.subject логіка uk_UA
dc.subject онтологія uk_UA
dc.subject релігієзнавство uk_UA
dc.subject соціальна філософія uk_UA
dc.subject феноменологія uk_UA
dc.subject філософія uk_UA
dc.subject гносеология uk_UA
dc.subject логика uk_UA
dc.subject онтология uk_UA
dc.subject религиоведение uk_UA
dc.subject социальная философия uk_UA
dc.subject феноменология uk_UA
dc.subject философия uk_UA
dc.subject эстетика uk_UA
dc.subject этика uk_UA
dc.subject epistemology uk_UA
dc.subject logic uk_UA
dc.subject ontology uk_UA
dc.subject religion uk_UA
dc.subject social philosophy uk_UA
dc.subject phenomenology uk_UA
dc.subject philosophy uk_UA
dc.subject aesthetics uk_UA
dc.subject ethics uk_UA
dc.title ФІЛОСОФІЯ. Завдання для самостійної роботи і самоконтролю. Ч. ІІ uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account