DSpace Repository

МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Шарко, В. Д.
dc.date.accessioned 2015-10-22T10:50:51Z
dc.date.available 2015-10-22T10:50:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1014
dc.description Шарко, В. Д. МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯ / В. Д. Шарко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 13. - С. 84-90. uk_UA
dc.description.abstract У статті аналізуються підходи науковців до визначення структури медіакомпетентності вчителя, висвітлюються методичні аспекти медіаосвіти школярів у процесі вивчення природничих дисциплін, пропонується механізм діагностування готовності вчителя до здійснення роботи з підготовки молоді до життя в інформатизованому суспільстві. В статье анализируются подходы ученых к определению структуры медиа компетентности учителя, освящаются методические аспекты медиаобразования школьников в процессе изучения естественных дисциплин, предлагается механизм диагностирования готовности учителя к осуществлению работы по подготовке молодежи к жизни в информатизированном обществе. uk_UA
dc.subject медіаосвіта uk_UA
dc.subject медіаграмотність uk_UA
dc.subject медіакомпетентність вчителя uk_UA
dc.subject медиаграмотность uk_UA
dc.subject медиакомпетентнисть учителя uk_UA
dc.subject медиаобразование uk_UA
dc.title МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯ uk_UA
dc.title.alternative МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ И ПОДХОДЫ К ЕЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account